ფოტო გალერეა

ჩვენი რჩეული სურათები ტრანსკავკასიური ბილიკის სომხეთის მონაკვეთზე, გეღამის მთებში.

Bitnami